EOL Webboard
 [ Login ] 
หมีพูห์
Post    : 75
Joined : 2014-05-15
◊ HELL'S DOOR TURKMENISTAN ประตูสู่นรกกลางเติร์กเมนิสถาน...บ่อไฟที่ยังดำรงนิรันดร์ Post Date : 2014-05-23 09:48:33

 

HELL'S DOOR TURKMENISTAN

  ประตูสู่นรกกลางเติร์กเมนิสถาน...บ่อไฟที่ยังดำรงนิรันดร์  

There are strange and wonderful places on the planet Earth that most people have never heard of. Today I will bring you the natural mystery and magic “Hell’s Door Turkmenistan” or you may call “Gateway to Hell”.

มีสถานที่สุดแปลกและมหัศจรรย์บนโลกที่แปลกจน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่บนโลกนี้ และหลากหลายสถานที่ก็มีความลึกลับซ่อนเร้น แต่สำหรับวันนี้จะขอนำเสนอที่ที่หนึ่ง นั่นก็คือ Hell’s Door Turkmenistan หรือ ประตูสู่นรกแห่งเติร์กเมนิสถาน

Derweze or Darvaza is a small village in Turkmenistan of about 350 inhabitants. It is located in the middle of the Karakum Desert, about 260 km north from Ashgabat. The Karakum Desert, where Derweze is located, is one of the largest gas reserves in the world. Turkmenistan hopes to up its exportation rate around 75 million cubic meters of gas in the next 20 years. But this is not our story.

เดอร์วาเซ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในประเทศเติร์กเมนิสถาน ซึ่งมีประชากรประมาณ 350 คนเท่านั้น อยู่กลางทะเลทรายคารากัม ห่างจากอาชกาบัท เมืองหลวงของประเทศเติร์กเมนิสถาน ไปทางเหนือประมาณ 260 กิโลเมตร ทะเลทรายคารากัมซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเดอร์วาเซ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศเติร์กเมนิสถานหวังที่จะส่งออกก๊าซในอัตราราวๆ 75 ล้านลูกบาศก์เมตรในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราในวันนี้

Because the area around Derweze village is rich in raw oil and natural gas, while drilling in 1971, Soviet geologists tapped into a cavern filled with natural gas. The ground beneath the drilling rig collapsed, leaving a large hole with a diameter of 70 metres (230 feet). The crater was believed to be releasing large quantities of poisonous gas, a potential danger to the nearby Turkmenistan villages. To avoid poisonous gas discharge, they decided the best solution was to burn it off. Geologists thought the fire would use all the fuel in a matter of days, but they were wrong. The gas has been still burning since then. Locals have dubbed the cavern "The Door to Hell". More than 40 years later, it is still burning. And this enormous crater sits in the middle of a desert draws hundreds of tourists each year.

หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ในปี 1971 นัก ธรณีวิทยาชาวรัสเซียเข้ามาสำรวจพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ (ขณะนั้นประเทศเติร์กเมนิสถานยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต) ระหว่างการขุดเจาะก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริเวณนี้ แต่โพรงใต้แท่นขุดเจาะเกิดพังทลายลง อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดหลุมขนาดกว้างประมาณ 70 เมตร (230 ฟุต) และปล่อยทั้งก๊าซพิษและก๊าซธรรมชาติออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน คณะนักสำรวจตัดสินใจจุดไฟเพื่อเผาก๊าซที่ปล่อยออกมาจากหลุมโดยคาดว่าไฟจะดับ ภายในไม่กี่วันเมื่อก๊าซถูกเผาไหม้จนหมด แต่ปรากฎว่าผิดคาดเพราะหลุมนี้ยังคงติดไฟอยู่จนถึงทุกวันนี้ และเป็นที่มาของชื่อ “ประตูสู่นรก” ซึ่งยังคงเผาไหม้มานานกว่า 40 ปีแล้ว และเจ้าหลุมไฟขนาดมหึมากลางทะเลทรายนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มา เที่ยวชม

What is the most impressive is at night the glow from its flames can be seen miles away and the heat is so intense that it is impossible to stay near the edge for longer a few minutes.

เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุด คือ ในเวลากลางคืนความสว่างของแสงไฟสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเป็นไมล์ ส่วนไอร้อนที่รู้สึกได้ในระยะนับร้อยเมตร จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได้นานเท่าไหร่นัก

 

 

 

Written in English by: North

Translated by: North