Webboard
   EOL Webboard
 [ Login ] 
Kao-oat
Post    : 40
Joined : 2012-10-05
◊ Context Clues การเดาความหมายจากบริบท Post Date : 2012-11-26 09:33:26

context

Context Clues การเดาความหมายจากบริบท   

context = ปริบทหรือบริบท , clue = ตัวชี้แนะ  

       อุปสรรคที่มักพบบ่อยๆ ในการอ่านภาษาอังกฤษก็คือ การไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่อ่าน ไม่สามารถตีความโจทย์ข้อสอบได้ อ่านไม่เข้าใจ ทำข้อสอบได้ไม่ดี วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือ ต้องรู้ความหมายศัพท์และสามารถนำไปใช้ได้ แต่การรู้ความหมายศัพท์โดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม (Dictionary) นั้น ทำได้อย่างไร คำตอบก็คือ ผู้อ่านมีความจำเป็นที่จะต้องเดาความหมายนั้นจากบริบท (Context) ซึ่งหมายถึง ข้อความ หรือศัพท์หลายๆ คำซึ่งแวดล้อมคำศัพท์ตัวที่เราไม่รู้ความหมาย แล้วทำให้เดาความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้ได้ บริบทเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าใจคำศัพท์ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ ความหมายของคำ คำใดคำหนึ่งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับคำอื่นๆ ซึ่งอยู่ข้างเคียงด้วย เช่น คำว่า “about" We know about that. (about = concerning) แต่ถ้า It is about six o'clock. (about = close to) เป็นต้น

 
 เราจะรู้ความหมายศัพท์ได้จากอะไรบ้าง
 

            ผู้อ่านสามารถตีความหมายได้โดยอาศัยสิ่งแนะที่อยู่ในบริบท (Context Clues) สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณ (Clues/signal words) สามารถช่วยชี้แนะความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยให้กับผู้อ่านได้อย่างถูกต้องตรงตามบริบท


สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณที่สำคัญได้แก่

1. Definition type (การให้คำนิยาม)

2. Restatement type (การกล่าวซ้ำ)

3. Example type (การยกตัวอย่าง)

4. Comparison or Contrast type (การเปรียบเทียบ หรือ บอกความแตกต่าง)

5. Cause and Effect relationship type (การใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องเหตุและผล)

6. Explanation type (การอธิบาย)

7. Modifier type (การใช้ตัวขยาย)

8. Subjective type (การใช้เนื้อเรื่อง)

9. Familiar type (การใช้คำที่คุ้นเคยที่มีความหมายใกล้เคียง)

เอาล่ะค่ะขอให้สนุกกับการเดาคำศัพท์จากบริบทนะคะ สู้ๆค่ะ

 

About Us (EOL system, www.EngTest.net) 

 

คอลัมน์ Communicative English จัด ทำขึ้นเพื่อรวบรวมและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

  

ประชาสัมพันธ์ 

สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Refill Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL system ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.EngTest.net (ต้องการดูสินค้าของ EOL system คลิ๊กที่นี้http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL Refill card อยู่แล้วทั้งแบบPersonal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ                                

Company’s Report 

If you guys really would like to improve your English skills more (Reading, Speaking, Listening and Writing), please feel free to purchase our EOL's products here (http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180) and log in directly through our website: www.engtest.net. We have already provided all necessary information in needs. If you have any problems, please call through these following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. We will answer all questions. When you already have your own personal cards, you can log in to our EOL system everyday (24 hrs). Thank you very much for your time (EOL Team). 

 

 

   

Reply : 1 Reply Date : 2017-11-23 20:48:24
saby6005
Post    : 40
Joined : 2016-01-21

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ        บาคาร่า