Webboard
   EOL Webboard
 [ Login ] 
Kao-oat
Post    : 40
Joined : 2012-10-05
◊ พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R Post Date : 2012-12-26 14:40:37

sq3r

 

SQ3R วิธีอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

SQ3R ที่กล่าวถึงนี้เป็นคำย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Survey, Question, Read, Recall (หรือ Recite) และ Review ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างกรอบความคิดให้เราจดจ่อและเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการอ่านเนื้อหาแบบต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการสอบสำหรับนักเรียนและนักศึกษา SQ3R จึงเป็นวิธีการอ่านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

วิธีการอ่าน SQ3R ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้

S – Survey

คือ การสำรวจงานเขียนในภาพรวมอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และหาแนวคิดสำคัญของเรื่อง โดยเน้นอ่านที่ ชื่อเรื่อง หัวข้อในแต่ละบท หัวข้อเรื่องย่อย คำบรรยายภาพ บทนำ บทสรุป ข้อความที่เน้นด้วยตัวเอียงหรือตัวหนา ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายในแต่ละย่อหน้า รวมทั้งเชิงอรรถที่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมด้วย ของเนื้อหาใน 1 บทความ หรือ 1 บท ควรใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 3-4 นาที

Q – Question

คือ การตั้งคำถามในขณะที่อ่านสำรวจในเบื้องต้น ให้พยายามเปลี่ยนหัวข้อหลักๆ ที่อ่านออกมาเป็นคำถาม พร้อมทั้งเขียนคำถามเหล่านั้นออกมาเป็นข้อๆ ก็จะช่วยให้เรากระตือรือร้นและจดจ่ออยู่ที่เรื่องที่อ่าน โดยในแต่ละคำถามควรเว้นพื้นที่สำหรับตอบคำถาม 4-5 บรรทัด หรือจะเหลือไว้ครึ่งหน้ากระดาษต่อคำถามหนึ่งข้อก็ได้ เป็นการจัดระเบียบข้อมูล และจะช่วยทำให้เราอ่านเนื้อหาอย่างมีวัตถุประสงค์

R – Read

คือ การอ่านเพื่อที่จะตอบคำถามที่ตั้งไว้ การอ่านเพื่อหาคำตอบต่อคำถามที่เราตั้งไว้นั้น จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ในระหว่างอ่านนี้อาจขีดเส้นใต้คำสำคัญ (แต่อย่าขีดเส้นใต้ทั้งย่อหน้า) หรืออาจใช้ปากกาสีสันต่างๆ ระบายคำสำคัญเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย

R – Recall or Recite

คือ การรำลึกถึง หรือบรรยายเรื่องที่อ่านได้ หลังจากที่อ่านสำรวจ ตั้งคำถาม และตอบคำถามต่างๆ แล้ว คราวนี้ก็มาตรวจเช็คความจำโดยการเขียนตอบคำถามที่ตั้งไว้ พยายามเขียนคำตอบออกมาในด้วยสำนวนของเราเองอย่างสั้นๆ ย่อๆ โดยถอดความมาจากสำนวนวิชาการในหนังสือที่อ่าน หากติดขัดก็อาจย้อนกลับไปดูหัวข้อสำคัญที่ีขีดเส้นใต้เน้นย้ำไว้ได้

R – Review

คือ การทบทวน เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทบทวนความจำเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ให้พยายามทบทวนบทย่อของคำถาม-คำตอบที่จดบันทึกไว้เป็นระยะ โดยเฉพาะภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจดบันทึกให้ทบทวนเป็นครั้งแรก และค่อยกลับมาทบทวนอีกครั้งหลังจาก 1 สัปดาห์ และหลังจากนั้น 1 เดือนจนกว่าจะถึงวันสอบ

จริงๆ แล้ววิธีการอ่านและเรียนให้สำเร็จนั้นมีมากมาย คงต้องลองศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับตน แต่ละวิธีนั้นจะใช้ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใด ก็ขอให้ลองปฏิบัติตามอย่างมุ่งมั่นจริงจัง แล้วความสำเร็จก็จะมาเยือนในไม่ช้าเอง

Reference by http://learningpune.com

 

 

About Us (EOL system, www.EngTest.net)

คอลัมน์ Communicative English จัด ทำขึ้นเพื่อรวบรวมและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

 

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Refill Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL system ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.EngTest.net (ต้องการดูสินค้าของ EOL system คลิ๊กที่นี้http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL Refill card อยู่แล้วทั้งแบบPersonal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ                               

Company’s Report

If you guys really would like to improve your English skills more (Reading, Speaking, Listening and Writing), please feel free to purchase our EOL's products here (http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180) and log in directly through our website: www.engtest.net. We have already provided all necessary information in needs. If you have any problems, please call through these following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. We will answer all questions. When you already have your own personal cards, you can log in to our EOL system everyday (24 hrs). Thank you very much for your time (EOL Team).

   

Reply : 1 Reply Date : 2016-11-28 13:55:23
saby6005
Post    : 40
Joined : 2016-01-21

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ

 

**    บาคาร่า    **