Webboard
   EOL Webboard
 [ Login ] 
Kao-oat
Post    : 40
Joined : 2012-10-05
◊ The Used of Confused Words (การเรียนรู้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ต่างกัน) Post Date : 2013-01-16 22:03:21

The Used of Confused Words

สวัสดีค่ะ ครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับ Confused Word กันนะคะ แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของ The Used of Confused Words กันเลยค่ะ

        The Used of Confused Word นั้นก็คือ “การเรียนรู้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ต่างกันค่ะ” นั่นไงคะ ตรงประเด็นที่ว่าความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน ซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากสับสน (Confused Word) ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอรวบรวมคำที่มักใช้กันอย่างสับสนมาอธิบายและแสดงถึงการใช้ ว่าคำเหล่านั้นใช้ต่างกันอย่างไรดังต่อไปนี้นะคะ

 

people

1. People (n.) (ประชาชน) ก็ประมาณว่าเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตประเทศบ้านเมืองนั้นๆ ซึ่งอาจจะถือสัญชาติอะไรก็ได้นะคะ เช่น

All the people in this country are very kind and friendly.
ประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในประทศนี้ล้วนแต่เป็นคนใจดีและเป็นมิตร

     Citizen (n.) (ประชาชน) ก็คือบุคคลที่ถือสัญชาติประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายของประเทศในฐานะเป็นพลเมืองของชาติ เช่น

Mr. Meechai is a citizen of Thailand. นายมีชัยเป็นพลเมืองของประเทศไทย

     Population (n.) (ประชาชน) ค่ะสำหรับคำนี้แล้ว ส่วนมากจะหมายถึงจำนวนพลเมือง มากกว่าที่จะแยกเป็นรายบุคคลนะคะ เช่น

The populations of Thailand are now about sixty-five million.
ตอนนี้พลเมืองของประเทศไทยมีประมาณ 65 ล้านคนแล้ว

     Native (n.) (ประชาชน) เป็นบุคคลที่เกิดในที่นั้น หรือเป็นชาวพื้นเมืองของที่นั่นโดยกำเนิดค่ะ เช่น
Jacky is a native of Washington.  แจ็คกี้เป็นคนวอชิงตัน (โดยกำเนิด)

     Inhabitant (n.) (ประชาชน) หมายถึงบุคลที่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เป็นเวลานานหรืออยู่อย่างถาวร แต่อาจไม่ใช่คนถิ่นนั้นโดยกำเนิดก็ได้นะคะ เช่น

The inhabitants of this region mostly moved from China.
มาประชาชนในเขตนี้ส่วนมากย้ายมาจากประเทศจีน

 

advise

2. Advice (v.) (แนะนำ) หมายถึงการให้คำแนะนำโดยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์มากกว่า เช่น

 The teacher advised me to read many interesting books for getting more useful knowledge.
คุณครูแนะนำให้ฉันอ่านหนังสือที่น่าสนใจมากมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์

     Introduce (v.) (แนะนำ) สำหรับคำนี้เป็นการแนะนำคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งนะคะ เช่น

May I introduce you to Ms. Panninpa, my girlfriend.
ผมขอแนะนำให้คุณรู้จัก คุณพรรณนิภา แฟนผมเองครับ

     Suggest (v.) (แนะนำ) คำนี้จะเน้นในการแนะนำบุคคลอื่นให้ทำโน่นทำนี่ เป็นลักษณะเชิงชักชวนค่ะ เช่น

My friend suggested that I should buy this car, because it’s very cheap and nice.
เพื่อนผมแนะนำให้ผมซื้อรถยนต์คันนี้ เพราะมันราคาถูกและคุณภาพดีมาก

     Guide (v.) (แนะนำ) ส่วนคำนี้ก็เป็นการแนะนำในเชิงที่เป็นการนำทางหรือชี้ทาง เช่น

She guides me to many interesting places that I want to go.
เธอนำผมไปหลายๆแห่งที่น่าสนใจตามที่ผมต้องการ

 

talk

3. Talk (v.) (พูด) ใช้ในความหมายที่เป็นการสนทนา ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป และเป็นการพูดแบบธรรมดา ซึ่งไม่ค่อยจะเป็นการเป็นงานมากนักนะคะ เช่น

Don’t talk loudly, my children are sleeping.
อย่าพูดดังนักนะ ลูกๆของดิฉันกำลังหลับอยู่น่ะค่ะ

     Speak (v.) (พูด) สำหรับคำนี้ ก็เป็นการพูดที่เป็นเรื่องเป็นราว หรือเป็นการเป็นงาน และยังใช้กับคนเดียวพูดด้วยนะคะ เช่น

He speaks English very well.
เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก

     Say (v.) (พูด) คำนี้มักนิยมใช้ในการพูดทักทาย, อำลา, หรือพูดขึ้นต้นคำกล่าว เช่น

He said he was going out. เขาพูดว่าเขาจะออกไปข้างนอก

She said good bye to me. เธอพูดอำลาผม

     Tell (v.) (พูด) อันที่จริงแล้วคำนี้มักใช้ในความหมายที่แปลว่า “บอก” มากว่า “พูด” นะคะ และต้องตามด้วยกรรมเสมอค่ะ เช่น

That man told me about the way to the police station.
ชายคนนั้นเป็นคนบอกทางผมไปยังสถานีตำรวจ

     Converse (v.) (พูด) จะใช้ในความหมายที่เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เข้าลักษณะการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะคะ เช่น

My family is conversing about the political problems in the living room.
ครอบครัวของฉันกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการเมืองอยู่ในห้องรับแขก

เราก็ได้ความรู้เรื่อง The Used of Confused Word เป็นบางส่วนแล้ว ผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านคงหายกังขากันในระดับหนึ่งและเกิดความมั่นใจในการใช้มากยิ่งขึ้นนะคะ เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ

 

คอลัมน์ Communicative English จัด ทำขึ้นเพื่อรวบรวมและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

  

ประชาสัมพันธ์ 

สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Refill Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL system ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.EngTest.net (ต้องการดูสินค้าของ EOL system คลิ๊กที่นี้http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL Refill card อยู่แล้วทั้งแบบPersonal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ                                

Company’s Report 

If you guys really would like to improve your English skills more (Reading, Speaking, Listening and Writing), please feel free to purchase our EOL's products here (http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180) and log in directly through our website: www.engtest.net. We have already provided all necessary information in needs. If you have any problems, please call through these following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. We will answer all questions. When you already have your own personal cards, you can log in to our EOL system everyday (24 hrs). Thank you very much for your time (EOL Team). 

 

   

Reply : 1 Reply Date : 2016-06-24 20:06:20
saby6005
Post    : 40
Joined : 2016-01-21

    ได้สาระมากๆเลยค่ะ

 

 

**    royal1688    **