ร่วมงานกับเรา
บริษัทอิงลิชออนไลน์จำกัด


Telesales 1 ตำแหน่ง
> ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาโท ทุกสาขา
> ชอบงานติดต่อสื่อสารแนะนำและนำเสนอสินค้าและบริการ
> มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
> หากไม่มีประสบการณ์งานขายมาก่อน ควรมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
sales 2 ตำแหน่ง
> ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาโท ทุกสาขา
> ชอบงานติดต่อสื่อสารแนะนำและนำเสนอสินค้าและบริการ
> มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
> หากไม่มีประสบการณ์งานขายมาก่อน ควรมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง
* Sales Representative กทม. 1 ตำแหน่ง / ต่างจังหวัด 1 ตำแหน่ง *
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
• เงินเดือนประจำ [ตามวุฒิและประสบการณ์]
• ประกันสังคม
• ทำงานจันทร์ - ศุกร์
• หยุดเสาร์เว้นเสาร์ + วันหยุดประจำปี 17 วัน
• เบื้ยเลี้ยง + ค่าพาหนะ ออก Event นอกสถานที่
• สัมมนาต่างจังหวัด
ผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับ
ตำแหน่ง Telesales Sales / Sales Representative
• ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 10% ของยอดขาย
• ค่าพาหนะ / น้ำมัน สำหรับตำแหน่ง Sales Representative
• เบี้ยเลื้ยงรายวันออกพื้นที่ สำหรับตำแหน่ง Sales Representative [ต่างจังหวัด ออกพื้นที่ 20 วัน / พัก 5 วัน / เข้าออฟฟิศ 5 วัน เตรียมแผนงาน]
EOL Sitemap
Home
ABOUT
- เกี่ยวกับ EOL
- ความปลอดภัยของเว็บไซต
- กว่าจะเป็น EOL
EOL system
- What is EOL
- Personal
- CORPORATE
- 1 Year Course
- GEPOT
PRODUCT / สินค้าและบริการ
- สั่งซื้อสินค้า
- วิธีการสั่งซื้อ
- การชำระเงิน
- นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
- การรับประกันสินค้า
EOL COLUMNS
- Everyday English
- Hello ASEAN
- English for Kids
- English for You
- Proverbs / Slang / Idioms
- Communicative English
- Business World
- Songs for Soul
- Trendy Movies
STANDARD TEST
- Admission
- Cu - CU-TEP
- TU - GET
- TOEFL
- TOEIC
- IELTS
CONTACT
- ติดต่อเรา
- ร่วมงานกับเรา


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2016 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Academics | Webmaster / Columnists | Mail
hit counter script