ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Home  »   »  ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Headline : ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Date : 10   มกราคม   2560
View : 1632
By Mr.D
  ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ระดับประถมศึกษาแชมป์ประเทศไทยคือ

ทีม Beavs จากโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.อานุภาพ จัสติน จันทร์หอม

2. ด.ช.นุติ พรหมศิวะพัลลภ

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ

ทีม PRC#24 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

2. ด.ช.สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ

ทีม EPAKK3 จากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.ธนณัฎฐ์ วัฒนชัยยงศ์

2. ด.ช.หาญชัย ชัยประเสริฐ

 

รางวัลชมเชย คือ

ทีม MOKEANDRAPHAEL จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.อริยะ ประทุมแฝง

2. ด.ช.ราฟาเอล ไววู

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันระดับชั้นประถมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแชมป์ประเทศไทยคือ

ทีม Satit Naresuan 316 จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร

2. ด.ช.พชร ล้ำเลิศธน

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ

ทีม CABI จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

มีสมาชิกคือ

1. นายคริสเตียน ไบเยอร์

2. น.ส.อัจฉราพร อินถาโท

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ

ทีม Satit Naresuan 308 จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

มีสมาชิกคือ

1. ด.ญ.ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

2. ด.ช.ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

 

รางวัลชมเชย คือ

ทีม STD จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

มีสมาชิกคือ

1. ด.ช.ปราชญ์ ชัยวัฒน์

2. ด.ช.สุกฤษฎิ์ ตันฮวด

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันระดับชั้นมัธยมต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแชมป์ประเทศไทยคือ

ทีม Antidisestablishmentarianism จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต

มีสมาชิกคือ

1. นายอัศวิน ชาวลา

2.น.ส.มะลิวรรณ กาแลร์น

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ

ทีม SWK2 จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

มีสมาชิกคือ

1. น.ส.นภสร ช่วยชูวงศ์

2. นายชานน อุปรา

 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ

ทีม Kholat KS จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต

มีสมาชิกคือ

1. Bisma Iqbal

2. น.ส.อธิชา โลห์แก้ว

 

รางวัลชมเชย คือ

ทีม O2 จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

มีสมาชิกคือ

1. น.ส.การะเกด แซ่ห่าน

2. น.ส.อาภาภัทร นิธิกุลตานนท์


ภาพบรรยากาศการแข่งขันระดับชั้นมัธยมปลาย