รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Headline : กรุงเทพมหานคร
Date : 7   ธันวาคม   2559
View : 267
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาค กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

AS2

น.ส.ภูริชญา วิศรุตตานันท์

น.ส.ฐิติพร ศิลป์พึ่งสุข

กรุงเทพ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

AS ONE

น.ส.วันวิสาข์ อ้อยงามชัย

น.ส.ดวงกมล ไกรสร

กรุงเทพ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปิยะชาติ

นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร

น.ส.วิมลสิริ คเชนทร

กรุงเทพ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

SSM BEAUTY

น.ส.กัญญารัตน์ หนูบุญมี

น.ส.สุปริญญา ดำบรรณ์