รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา
Headline : รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 2325
By Mr.D
  


รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
ระดับภาคการศึกษา


**รายชื่อจะแยกตามภาคการศึกษา**

                    ภาคการศึกษาที่ 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา)
    วันที่แข่งขัน 9 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี [จ.นนทบุรี]
                    ภาคการศึกษาที่ 2 (จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)
    วันที่แข่งขัน 10 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท [จ.ชัยนาท]
                    ภาคการศึกษาที่ 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว)
    วันที่แข่งขัน 26 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนดัดดรุณี [จ.ฉะเชิงเทรา]
                    ภาคการศึกษาที่ 4 (จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี)
    วันที่แข่งขัน 28 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี [จ.ราชบุรี]
                    ภาคการศึกษาที่ 5 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
    วันที่แข่งขัน 17 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย [จ.ประจวบคีรีขันธ์]
                    ภาคการศึกษาที่ 6 (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)
    วันที่แข่งขัน 18 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ [จ.นครศรีธรรมราช]
                    ภาคการศึกษาที่ 7 (จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต)
    วันที่แข่งขัน 19 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา [จ.ภูเก็ต]
                    ภาคการศึกษาที่ 8 (จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล)
    วันที่แข่งขัน 20 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" [จ.ยะลา]
                    ภาคการศึกษาที่ 9 (จังหวัดตราด)

                    ภาคการศึกษาที่ 10 (จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)
    วันที่แข่งขัน 21 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ [จ.อุดรธานี]
                    ภาคการศึกษาที่ 11 (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร)
    วันที่แข่งขัน 23 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านโพนจาน [จ.นครพนม]
                    ภาคการศึกษาที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด)
    วันที่แข่งขัน 24 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร [จ.ขอนแก่น]
                    ภาคการศึกษาที่ 13 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ)
    วันที่แข่งขัน 23 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ [จ.ศรีสะเกษ]
                    ภาคการศึกษาที่ 14 (จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์)
    วันที่แข่งขัน 25 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา [จ.สุรินทร์]
                    ภาคการศึกษาที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
    วันที่แข่งขัน 13 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย [จ.เชียงใหม่]
                    ภาคการศึกษาที่ 16 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
    วันที่แข่งขัน 12 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม [จ.เชียงราย]
                    ภาคการศึกษาที่ 17 (จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย)
    วันที่แข่งขัน 14 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร [จ.พิษณุโลก]
                    ภาคการศึกษาที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร)
    วันที่แข่งขัน 11 มกราคม 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ [จ.กำแพงเพชร]
                    ภาคกรุงเทพมหานคร (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
    วันที่แข่งขัน 7 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.
    สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [จ.
กรุงเทพฯ]


--- เวลาในการแข่งขัน 9.00 - 12.00 น. ทุกภาคการศึกษา ---


หมายเหตุ: - หากจังหวัดใดมีชื่อจังหวัดระบุอยู่ แต่ไม่มีรายชื่อนักเรียนหมายความว่า จังหวัดนั้นๆยังไม่ได้ทำการแข่งขันรอบชิงแชมป์จังหวัด