EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Home  »   »  Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Headline : รายละเอียดโครงการ TEOC5
Date : 18   พฤษภาคม   2562
View : 22811
By PGM.Yo
  

 

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยUpdate!!!

 

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคการศึกษาUpdate!!!

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์จังหวัดUpdate!!! 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับประถม

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับม.ต้น

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับม.ปลาย

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ TEOC5

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน

ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด

 ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคการศึกษา 

 

ถ่ายทอดสด TEOC5 การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย