EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    ศัพท์สุดแนว (ตอนที่ 2)
Home  » Proverbs/Slang/Idioms  »  ศัพท์สุดแนว (ตอนที่ 2)
Headline : แนวไหนล่ะทีนี้!?
Date : 23   ตุลาคม   2558
View : 1904
By BlackPipe
  

ศัพท์สุดแนว


Blook    

เกิดจากคำว่า book มาประสมกับ blog หมายถึง หนังสือที่เขียนโดยบล็อกเกอร์นั่นเอง

 

Bookaholic

หมายถึง คนที่บ้าซื้อหนังสือหรือหนอนหนังสือก็ได้ (ลองเปรียบเทียบกับคำว่า alcoholic ซึ่งหมายถึง คนติดสุราหรือติดแอลกอฮอล์)

 

Brain waste  

หมายถึง ปัญหาว่าด้วยการที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใหม่และเป็นพวกที่มีทักษะหรือเป็นแรงงานที่มีฝีมือ แต่จำต้องยอมทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องการเพียงผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าของตนเองมาก

 

Breadcrumbing    

เทคนิคช่วยผู้ใช้ในการหาตำแหน่งบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการแสดงรายการของลิงก์ที่ชี้ไปยังเพจต่างๆ ซึ่งผู้ใช้ได้แวะเยี่ยมชมไปแล้วระหว่างท่องเว็บ เช่น

home >>vocabulary>>transport

 

 

Brick     

"อิฐ" เป็นคำเปรียบเทียบซึ่งอาจหมายถึง

1.      โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกๆ ซึ่งความสามารถในการใช้งานต่างๆ ยังจำกัดอยู่

2.      สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ที่เสียหรือใช้งานไม่ได้อีกแล้ว (เปรียบเสมือนอิฐก้อนหนึ่งนั่นเอง)

 

Bromance     

เป็นคำประสมระหว่าง 'brother' กับ 'romance' หมายถึง ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้ชาย 2 คน โดยไม่มีเรื่องกามารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

Bureaucratese

เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบที่ใช้เรียกภาษาที่มักใช้ในวงการธุรกิจหรือวงราชการ ซึ่งมักจะประกอบด้วยประโยคยาวๆ และถ้อยคำที่สลับซับซ้อนอันยากต่อการทำความเข้าใจ

 

Buzzword

คำใหม่หรือวิธีการใช้ถ้อยคำใหม่ซึ่งเป็นที่แพร่หลายภายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พิเศษเฉพาะ หรือใช้กันในบางช่วงอายุของบุคคล จนกลายเป็นเรื่องทันสมัย เช่นถ้อยคำที่ใช้ในการโฆษณามักแปรมาเป็น buzzword และใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

Buzzworthy  

เป็น adj. ใช้อธิบายบางสิ่งบางอย่างว่า มีความเป็นไปได้ที่สิ่งนั้นจะกระตุ้นความสนใจของสาธารณชนได้

 

Buzzkill 

เป็นคำที่ใช้เรียกบางสิ่งหรือบางคนที่มาทำให้งานกร่อย มีความหมายทำนองเดียวกับคำว่า wet blanket นั่นเอง

 

Captcha

ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart  เป็นรูปที่เรามักจะพบได้บ่อยๆ เวลาที่เราท่องเว็บแล้วต้องเข้าไปกรอกข้อมูลบางอย่างในเว็บบางเว็บ  สิ่งนี้คือ รูปตัวอักษรปนตัวเลขที่มีการปรับแต่งภาพให้อ่านได้ยากกว่าปกติ  บางเว็บใช้สิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่ได้จากการกรอกข้อมูลมิได้มาจากคอมพิวเตอร์ แต่มาจากมนุษย์ผู้ใช้งานจริงๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการสแปม(spamming)

 

Carjacking   

มาจากการประสมคำว่า car กับ hijacking ใช้เรียกการใช้กำลังบังคับผู้ขับขี่รถให้ยอมสละรถ หรือบังคับให้ขับไปยังจุดหมายที่กำหนดโดยผู้ที่จี้บังคับ โดยปกติแล้ว ฝรั่งมักใช้คำว่า hijack กับการจี้เครื่องบินมากกว่า

 

Catfish  

หมายถึง บุคคลที่จัดทำโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อหลอกลวงผู้อื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

 

Charticle

เป็นคำที่เกิดจากการนำเอา คำว่า chart(แผนภูมิ) มาประสมกับคำว่า article(บทความ) ทำให้เกิดคำใหม่ที่หมายถึง บทความเชิงข่าวที่มักจะประกอบด้วยพวกแผนภูมิ รูปภาพและกราฟิกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเนื้อหาข่าวประกอบพอสังเขปเท่านั้น

 

 

(ยังมีต่อ)