Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    Hidden Figures
Home  » Trendy Movies  »  Hidden Figures
Headline : ในช่วงที่ยังมีการแบ่งแยกเชื้อชาติในอเมริกา แคทรีน โกเบิล คณิตกรสาวผิวสีที่มีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าของอเมริกา อย่างไรก็ดีเธอก็ต้องประสบกับปัญหาและความไม่เท่าเทียมของเชื้อชาติ เธอจะผ่านเหตุการณืต่างๆ ไปได้อย่างไร
Date : 22   มีนาคม   2560
View : 711
By Ake
  

Hidden Figures

ทีมเงาอัจฉริยะ

In 1961, 1mathematician Katherine Goble works as a "computer" in the segregated West Area Computers division of Langley Research Center in Hampton, Virginia, alongside her colleagues, aspiring engineer Mary Jackson and 2unofficial supervisor Dorothy Vaughan.

ในปี 1961 นักคณิตศาสตร์ แคทรีน โกเบิลทำงานในแผนกคณิตกรของหน่วยนักคณิตกรที่ศูนย์วิจัยแลงลี่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งแบ่งแยกไว้เฉพาะชาวผิวสีในเมืองแฮมป์ตัน มลรัฐเวอร์จิเนีย พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเธอ แมรี่ แจ็คสันผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นวิศกร และ หัวหน้าอย่างไม่เป็นทางการ โดโรธี วอร์น

Following a successful Russian satellite launch, pressure to send American astronauts into space increases. White supervisor Mrs Vivian Mitchell assigns her to assist the Space Task Group of Al Harrison. Katherine becomes the first "colored" (African-American) woman in the team—and in the building, which has no bathrooms for colored people.

จากความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมของรัซเซียนั้นทำให้แรงกดดันในการส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกันออกนอกอวกาศมีมากขึ้น หัวหน้าผิวขาววิเวียน มิทเชลได้มอบหมายให้แคทรีนไปหน่วยงานทางอวกาศของอัล แฮริสสัน เธอจึงกลายเป็นสตรีผิวสี (แอฟริกัน-อเมริกัน) คนแรกในทีม และในตึกหน่วยงานนั้นก็ไม่มีห้องน้ำสำหรับคนผิวสี


Katherine’s new colleagues are initially 3dismissive and 4demeaning, especially head engineer Paul Stafford. Meanwhile, Dorothy’s request to be officially promoted to supervisor is rejected by Mrs Mitchell. Mary identifies a flaw in the experimental space capsule’s heat shields, encouraging her to more 5assertively pursue an engineering degree.

เหล่าเพื่อนร่วมงานใหม่ของแคทรีนนั้นแสดงท่าทีไม่ใส่ใจไยดีและไม่เห็นหัวเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าวิศกรพอล สเตฟฟอร์ด ในขณะเดียวกัน คำขอการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าของโดโรธีก็ถูกปฏิเสธจากมิทเชล และแมรี่ได้ชี้แจงถึงจุดด้อยของแผ่นกันความร้อนของแคปซูลยานสำรวจทดลอง และเธอได้รับแรงสนับสนุนให้เธอมีความตั้งใจในการคว้าวุฒิการศึกษาในสาขาวิศกรรม

At a barbecue, Katherine meets National Guard officer Jim Johnson and they are attracted to each other, but she is disappointed when he voices skepticism at women’s mathematical abilities. He later apologizes and they ultimately get married.

ที่ปาร์ตี้บาบีคิว แคทรีนได้พบกับนายทหารกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติจิม จอห์นสันและทั้งคู่ก็เริ่มสนใจกันและกัน แต่เธอผิดหวังในความคิดของเขาที่มีต่อทักษะการคิดคำนวณของผู้หญิง ซึ่งเขาก็ขอโทษเธอในภายหลังและทั้งคู่ตกลงแต่งงานกัน

Harrison invites his subordinates to solve a complex mathematical equation, and Katherine steps forward, leaving him impressed. The Mercury 7 astronauts visit Langley and 6astronaut John Glenn is 7cordial to the West Area Computers.

แฮริสสันได้ลองให้พนักงานของเขาลองแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และแคทรีนก็ขอแก้ปัญหานั้น ซึ่งทำให้แฮริสสันประทับใจ นักบินอวกาศของยานเมอคิวรี่ เซเว่นมาเยี่ยมชมแลงลี่ จอห์น เกลนน์นักบินอวกาศแสดงความเป็นมิตรต่อเหล่าคณิตกรฝั่งตะวันตก

Over time, Katherine becomes better acquainted with her colleagues. Harrison becomes upset when she is not at her desk and she explains how far she has to walk to use the colored people’s bathroom in another building. Harrison 8abolishes bathroom 9segregation, personally knocking down the Colored Bathroom sign. Despite Stafford’s objections, he allows Katherine to be included in their meetings, in which she creates an elaborate equation to guide the space capsule into a safe re-entry. Despite this, Katherine is forced to remove her name from all the reports, which are credited solely to Stafford. Meanwhile, Mary goes to court and convinces the judge to grant her permission to attend night classes in an all-white school to obtain her engineering degree.

เมื่อเวลาผ่านไปแคทรีนเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานของเธอมากขึ้น แต่แฮริสสันกลับหัวเสียเพราะเธอไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอ ซึ่งเธอได้อธิบายว่าเธอต้องเดินไปไกลแค่ไหนเพื่อใช้ห้องน้ำของชาวผิวสีเช่นเธอในตึกอื่น ดังนั้นแฮริสสันจึงทำลายป้ายแบ่งแยกการใช้ห้องน้ำนั้นด้วยตัวเอง ทั้งๆ ที่สแตฟฟอร์ดคัดค้านแต่แฮริสสันก็อนุญาตให้แคทรีนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเธอได้แสมการอย่างละเอียดในการหาตุดพิกัดให้แคปซูลยานอวกาศสามารถกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัย และเธอก็ยังถูกสแตฟฟอร์ดต่อว่าให้นำชื่อเธอออกจากรายงานทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้สแตฟฟอร์ดได้ความดีความชอบไปคนเดียว ในขณะเดียวกันแมรี่ก็ไปยังศาลเพื่อให้ผู้พิพากษายินยอมคำร้องของเธอให้เธอได้เข้าเรียนภาคค่ำในชั้นเรียนของคนขาว เพื่อเธอจะได้วุฒิในสาขาวิศกรรม


Dorothy learns of the impending installation of an IBM 7090 electronic computer that could replace her co-workers. She visits the computer room and successfully starts the machine. Later, she visits a public library, where the librarian scolds her for visiting the whites-only section, to borrow a book about FORTRAN. While congratulating Dorothy on her work, Mrs Mitchell assures her that she never treated her differently due to the color of her skin; Dorothy is unconvinced. After teaching herself FORTRAN and training her West Area co-workers, she is officially promoted to supervise the Programming Department and the others are transferred there. Mrs Mitchell eventually addresses Dorothy as "Mrs Vaughan", indicating her new-found respect.

โดโรธีเองก็ศึกษาการติดตั้งเครื่อง ไอบีเอ็ม 7090ที่จะมาแทนที่เพื่อนร่วมงานของเธอ เธอเข้าไปยังห้องคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นเธอจึงไปยังห้องสมุดสาธารณะ ที่ซึ่งบรรณารักษ์กร่นด่าเธอที่เข้ามาใช้ในส่วนของคนขาวเพื่อจะยืมหนังสือฟอทรานและฝึกฝนเพื่อนร่วมงานของเธอ ซึ่งเธอได้เลื่อนตำแน่งให้เธอดูแลในส่วนของการควบคุมเครื่องไอบีเอ็มและเพื่อนๆ ร่วมงานของเธอก็ย้ายที่นี้ด้วยเช่นกัน ในที่สุดคุณมิทเชลก็เรียกเธอว่าคุณวอร์นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับความเคารพบ้างแล้ว

As the final arrangements for John Glenn’s launch are made, Katherine is informed she is no longer needed at Space Task Group and is being reassigned back to West Area Computers. As a wedding and farewell gift from her colleagues, Harrison buys her a pearl necklace, the only jewelry allowed under the dress code.

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมครั้งสุดท้ายสำหรับปล่อยยานของจอห์น เกล็น แคทรีนก็ได้รับการแจ้งว่าเธอไม่มีหน้าที่ในหน่วยงานอวกาศอีกต่อไปและเธอต้องกลับไปทำงานในหน่วนคณิตกรเช่นเดิม ซึ่งแฮริสสันซื้อสร้อยไข่มุกที่เป็นเครื่องประดับเดียวที่อนุญาตให้สวมใส่ให้เธอเป็นของขวัญแต่งงานและของขวัญอำลา


Prior to the launch, however, discrepancies arise in the IBM 7090 calculations for the capsule’s landing coordinates and Glenn requests that Katherine be called in to check the 10calculations. Katherine quickly does so and hurriedly delivers the results to the control room, only to have the door slammed in her face. However, Harrison brings her into the control room so they can relay the results to Glenn together.

ก่อนที่จะปล่อยยานบิน ได้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณของเครื่องไอบีเอ็ม 7090 สำหรับแคปซูลลงจอดและเกล็นต้องการให้แคทรีนมาทำการคำนวนตำแหน่งลงจอดให้ เธอรีบคำนวณและนำข้อมูลไปมอบให้อย่างเร่งรีบที่ห้องควบคุม แต่เธอกลับไดรับเพียงแค่ประตูปิดใส่หน้า อย่างไรก็ตาม แฮริสสันให้เธอเข้ามาในห้องควบคุมเพื่อพวกเขาจะได้ถ่ายทอดผลการคำนวนด้วยกัน

After a successful launch, the space capsule has a warning light indicating a heat shield problem; mission control decides to land it after three orbits instead of seven. Katherine understands the situation and suggests that they should leave the retro-rocket attached to heat shield for reentry. Her instructions prove correct and Friendship 7 successfully lands in the ocean.

หลังจากการปล่อยยานประสบความสำเร็จ ไฟเตือนของตัวแคปซูลยานแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวกันความร้อน ดังนั้นเกล็นจึงตัดสินใจนำแคปซูลลงจออดหลังจากวนรอบโลกได้เพียง 3 รอบจาก 7 รอบ แคทรีนเข้าใจสถานกาณ์ดี เธอจึงแนะนำว่าควรปล่อยให้ตัวจรวดกับตัวกันความร้อนไว้เพื่อกลับสู่โลก ซึ่งคำแนะนำของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดเธอถูกต้องและยานเฟรนชิป เซเว่นสามารถลงจอดในมหาสมุทรได้อย่างประสบความสำเร็จ

Following the mission, the mathematicians are laid off and ultimately replaced by electronic computers. Katherine is reassigned to the Analysis and Computation Division, Dorothy continues to supervise the Programming Department, and Mary obtains her engineering degree.

หลังจากภารกิจนี้ เหล่าคณิตกรก็ถูกเลิกจากและแทนที่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แคทรีนกลับมารับตำแหน่งในหน่วยงานวิเคราะห์และคำนวนผล โดโรธีก็ยังคงบริหารในหน่วยงานการดูแลโปรแกรม และแมรี่ได้รับวุฒิในสาขาวิศกรรมในที่สุด

คำศัพท์

mathematician

n

นักคณิตศาสตร์

unofficial

adj

อย่างไม่เป็นทางการ

dismissive

adj

ไม่ใส่ใจ, ไม่ไยดี

demeaning

adj

เสื่อมเสียเกียรติ

assertively

adv

อย่างแน่วแน่, อย่างยืนยันมั่นใจ

astronaut

n

นักบินอวกาศ

cordial

adj

ด้วยความจริงใจ

abolish

v

ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ

segregation

n

การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, การกีดกัน

calculation

n

การคำนวณ

 

Reference: WikiMovie, LongdoDict