Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    Passengers
Home  » Trendy Movies  »  Passengers
Headline : การเดินทางเคว้งคว้างอันยาวนานอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่สู่ดาวบ้านดวงใหม่ โดยผู้โดยสารทุกคนต่างอยู่ในสภาพจำศีล แล้วจู่ๆ หลอดจำศีลหลอดหนึ่งเกิดขัดข้องทำให้มี 1 ในผู้โดยสารต้องตื่นมาก่อนกำหนด เขาจะทำเช่นไรเมื่อต้องใช้ชีวิตในการเดินทางอันโดดเดี่ยว จะต้องเจอกับ
Date : 24   มกราคม   2560
View : 507
By Ake
  

Passengers

คู่โดยสาร พันล้านไมล์

The starship Avalon is transporting over 5,000 colonists to the planet Homestead II, a journey that takes 120 years. The colonists and the entire crew are in hibernation pods, but a 1malfunction awakens one passenger, mechanical engineer Jim Preston, 90 years early.

ยานบินอวาลอนได้ทำการขนส่งชาวอาณานิคมมากกว่า 5000 คน ไปยังดาวเคราะห์โฮมเสตด ทู ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางถึง 120 ปี ดังนั้นชาวอาณานิคมและลูกเรือทั้งหมดจึงอยู่ในหลอดจำศีล ทว่า 90 ปีก่อนที่ยานจะไปถึงดาวเคราะห์ มีหลอดจำศีลหลอดหนึ่งที่ทำงานผิดพลาดและได้ปลุกผู้โดยสารขึ้นมา 1 คน  คือ วิศกรช่างเครื่อง จิม เพรสตัน


After a year of isolation, with automated food and entertainment systems available but no company except Arthur, an android bartender, an increasingly 2despondent Jim notices beautiful Aurora Lane in one of the pods. Her video profile reveals a humorous personality and that she is a writer. Jim struggles over the morality of manually reviving Aurora for 3companionship, but eventually does. He lets her believe that her early awakening was a 4hibernation pod malfunction like his. Aurora, devastated that she may grow old and die before the ship reaches Homestead II, attempts a fruitless effort at re-entering hibernation, just as Jim once tried and failed to do. She comes to accept her situation and begins writing a book about her experiences. Jim and Aurora grow closer, becoming lovers.

หลังจากผ่านพ้นปีแห่งความโดดเดี่ยว ด้วยการจัดหาอาหารแบบอัตโนมัติและระบบการสันทนาการต่างๆ แต่ไร้ซึ่งผู้คนเว้นเสียแต่หุ่นแอนดรอยบาร์เทนเดอร์ อาร์เทอ จิมที่รู้สึกหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆ ได้สังเกตเหนสาวสวย ออโรล่า เลน ในหลอดจำศีลหลอดหนึ่ง ซึ่งวีดิโอได้แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยที่มีอารมณ์ขันและเธอเป็นนักเขียน จิมต้องต่อกรกับความมีศีลธรรมของตนในการปลุกเธอขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรม แต่ในที่สุดเขาก็ได้ปลุกเธอ เขาแสร้งให้เธอเชื่อว่าที่เธอตื่นขึ้นมาเป็นเพราะหลอดจำศีลทำงานผิดพลาดเหมือนกับของเขา ออโรล่าที่หัวเสียอย่างรุนแรงเพราะเธอจะแก่ขึ้นและตายก่อนที่ยานจะไปถึงดาวเคราะห์จากความพยายามอย่างไร้ประโยชน์ที่จะทำการจำศีลอีกครั้งเหมือนกับที่จิมพยายามและล้มเหลว เธอจึงยอมรับสถานภาพและเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอ จิมและออดรล่าใกล้ชิดกันมากขึ้นและกลายเป็นคู่รักกัน

A year later, Aurora accidentally learns the truth. She is distraught, alternately berating, shunning, and physically attacking Jim. Soon after, however, another pod failure awakens Gus, a Chief Deck Officer. The three discover multiple failures in the ship’s systems due to a failed component overloading other components. Gus attempts repairs with Jim and Aurora’s help, while Aurora still blames Jim for stealing her life, claiming it is tantamount to murder. Gus’ body begins failing; medical tests in the Autodoc, an automated medical diagnostics and treatment pod, show that his hibernation pod’s malfunction has left him with hours to live. Before his death, Gus gives Jim and Aurora his ID badge to 5access crew areas and repair the ship, which is experiencing more severe failures daily.

หนึ่งปีหลังจากนั้น ออโรล่าบังเอิญไปรู้ว่าความจริงเกี่ยวกับการตื่นของเธอ ดังนั้นเธอจึงเริ่มคลุ้มคลั่งและเลือกที่จะตำหนิ หลบหน้า และทำร้ายร่างกายจิม อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นไม่นานหลอดจำศีลอีกอันหนึ่งเกิดล้มเหลวแล้วปลุกกัสให้ตื่นมา ทั้งสามคนค้นพบว่าความผิดพลาดต่างๆ ของระบบยานเกิดจากชิ้นส่วนของยานที่ใช้งานมากเกินไปจนไปกระทบกับชิ้นส่วนอื่นๆ กุสพยายามซ่อมแซมโดยมีจิมและออโรล่าคอยช่วยเหลือ ในขณะที่ออโรล่ายังคงต่อว่าจิมที่พรากชีวิตเธอมา เธอกล่าวว่าสิ่งนี้เทียบเท่ากับการฆาตกรรม ในตอนนั้นร่างกายของกัสเริ่มล้มเหลวจากการทดลองยาออโต้ด็อกซึ่งเป็นหลอดรักษาและคอยวินิจฉัยตัวยาอัตโนมัติ ที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานที่ผิดพลาดของหลอดจำศีลนั้นทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่นานนัก ก่อนที่กัสจะตาย เขามอบตราที่มีรหัสในการเข้าไปในส่วนของลูกเรือให้แก่จิมและออโรล่าเพื่อซ่อมแซมยานบินที่ยิ่งทำให้พวกเขาต้องเผชิญความล้มเหลวมากขึ้น


The two trace a colliding asteroid’s path through the ship’s hull from two years earlier that damaged the computer administering the 6reactor. Fixing the computer leads to further reactor damage. Jim realizes he must vent a fusion reactor by opening an outer 7vent hatch. Aurora assists Jim while admitting she is terrified of losing him and living on the ship alone. Aurora, from inside the ship, and Jim, outside it, successfully vent the reactor. However, Jim’s tether breaks loose and his damaged spacesuit loses its oxygen supply. Aurora retrieves the unconscious Jim and resuscitates him using the Autodoc. Jim later learns that with crew access privileges the Autodoc can re-hibernate one person. He offers Aurora the choice of going back to sleep, and she realizes this choice would mean that she would never see him again.

ทั้งสองคนตามจนเจอรอยการปะทะกันกับดางเคราะห์น้อยที่บริเวณตัวของยานบินเมื่อ 2 ปีก่อนซึ่งสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเตาปฏิกรณ์ อีกทั้งการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์นั้นทำให้เตาปฏิกรณ์เสียหายมากขึ้นไปอีก จิมจึงตระหนักได้ว่าเขาจำเป็นต้องระบายการหลอมรวมออกไปโดยเปิดประตูที่อยู่ด้านนอกของยาน ออโรล่าเองก็คอยช่วยเหลือเขาในขณะที่เธอยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นถ้าจะต้องสูญเสียเขาไปและอาศัยอยู่บนยานเพียงลำพัง ทั้งออโรลืที่อยู่ด้านในและจิมที่อยู่ด้านนอกสามารถระบายพลังงานออกไปได้สำเร็จ อย่างไรก็ดี เชือกที่ล่ามตัวจิมไว้เกิดขาดและชุดอวกาศของเขาเองก็กำลังสูญเสียอ็อกซิเจนจากความเสียหาย ออโรล่าสามารถนำตัวจิมที่หมดสติไปกลับมาได้และทำให้เขาฟื้นขึ้นมาด้วนออโต้ด็อก จิมจึงรู้ว่าด้วยรหัสลูกเรือออโต้ด็อกสามารถทำการจำศีลได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เขาจึงเสนอให้ออโรล่ากลับไปจำศีลอีกครั้ง แต่ออโรล่าก็ตระหนักว่าทางเลือกนี้จะทำให้เธอไม่อาจได้เจอจิมได้อีกตลอดไป


After 88 years, the ship’s passengers and crew awaken shortly before arrival on Homestead II. They discover 8vegetation and domestic animals in the ship’s concourse area. Aurora’s completed book is found, and it is revealed that she chose to stay awake with Jim and finish writing her story.

หลังจากนั้นอีก 88 ปี ผู้โดยสารบนยานบินและลูกเรือตื่นขึ้นก่อนจะมาถึงดาวโฮมเสตดทุเพียงไม่นาน พวกเขาค้นพบเมล็ดพันธุ์และปศุสัตว์ในส่วนอาคารท่าเทียบยานบิน หนังสือฉบับสมบูรณ์ที่ถูกพบของออโรล่าได้เผยให้เห็นว่าเธอนั้นเลือกที่จะอยู่กับจิมและเขียนเรื่องของเธอให้จบ


คำศัพท์

malfunction

n

การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ (เพราะการออกแบบที่ไม่ดี), การทำงานผิดปกติ

despondent

adj

อย่างหมดหวัง, หมดกำลังใจ

companionship

n

ความเป็นเพื่อน, มิตรภาพ,ไมตรีจิต

hibernation

n

การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน

access

v

เข้าถึง, ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้

vent

n

ช่องลม, ช่องระบายอากาศ

reactor

n

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, ปฏิกรณ์, เครื่องปฏิกรณ์

vegetation

n

พืช, พืชผัก

 

Reference: Wikipedia, Longdo.dict