Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    Phrasal Verb for Business ตอนที่ 2
Home  » Impressive Quotes  »  Phrasal Verb for Business ตอนที่ 2
Headline : พบกับสำนวนคุ้นหูเชิงธุรกิจ ที่ได้ยินกันบ่อยมากกก จากปากฝรั่ง!
Date : 21   มกราคม   2560
View : 593
By BlackPipe
  

Phrasal Verb for Business
ตอนที่ 2

to chip/pitch in

แปลว่า ช่วยเหลือ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

 

We should be able to finish quickly if everyone pitches in.

เราควรจะสามารถทำงานนี้เสร็จได้อย่างรวดเร็วหากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ

 

to come across

แปลว่า พบ/เจอเข้าโดยบังเอิญ

 

I was reading last night and I came across a couple of phrasal verbs I had never seen before.

 

to count on

พึ่งพา หรือ เชื่อใจ (to rely on )

 

We have a great team. I can count on everyone to do their best.

เรามีทีมที่ยอดเยี่ยม ฉันเชื่อใจว่าทุกคนจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

 

to cut back on        

แปลว่า ใช้หรือบริโภคในปริมาณที่ลดลง

 

It’s a tough economy. We’re trying to cut back on unnecessary expenses.

มันเป็นช่วงเศรษฐกิจอันยากลำบาก พวกเรากำลังพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ลงไป

 

to cut in      

แปลว่า ขัดจังหวะ แทรก

 

Can I cut in and say something, please?

ฉันขอขัดจังหวะเพื่อพูดอะไรสักนิดได้มั้ย

 

to do * over

แปลว่า ทำ(อะไรบางอย่าง)ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

 

I can’t believe I closed the document without saving. Now I’m going to have to do the whole thing over.

ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันปิดไฟล์เอกสารโดยไม่ได้งานเอาไว้ ตอนนี้ฉันเลยต้องมานั่งทำงานเดิมซ้ำอีกรอบ

 

to do away with     

แปลว่าขจัด กำจัด หรือล้มเลิก(บางสิ่งบางอย่าง)ไป

 

They did away with bonuses last year because their profits were so low.

พวกเขาล้มเลิกการจ่ายโบนัสในปีที่แล้วไปเพราะว่าทำกำไรได้น้อยเหลือเกิน

 

to drop * off

แปลว่า นำบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างไปปล่อยไว้ยังที่ใดที่หนึ่ง    

 

My car was in the shop, so Kevin dropped me off at my house.

รถของฉันจอดอยู่ที่ทำงาน ดังนั้นเควินเลยช่วยพาฉันไปส่งที่บ้าน

 

to drop/stop by     

แปลว่า แวะไปหาโดยไม่ได้นัดไว้  หรือแวะเข้าไปประเดี๋ยวเดียว

 

John dropped by my office to talk about last month’s sales figures.

จอห์นแวะมาที่สำนักงานของฉันเพื่อคุยเรื่องตัวเลขยอดขายของเดือนก่อน

 

to end up

(ในที่สุดก็)ไปถึง, ทำหรือตัดสินใจ

 

At first I thought I wanted to be an accountant. ThenI studied finance. I ended up getting my degree in management, though.

ตอนแรกฉันคิดไว้ว่าฉันอยากจะเป็นนักบัญชี แต่แล้วฉันก็เลือกเรียนวิชาการเงิน ถึงกระนั้นในที่สุดฉันกลับไปคว้าปริญญาด้านการจัดการมาแทน

 

to figure * out

เรามักได้ยินฝรั่ง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกัน)ใช้กริยาวลีนี้บ่อยมากในการพูดคุยในชีวิตประจำวัน ความหมายก็คือเข้าใจ หรือหาคำตอบ(ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)ได้

 

I can’t figure out why the printer isn’t working. I’ve tried everything, and it still won’t work.

ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าเครื่องพิมพ์นี่มันถึงใช้งานไม่ได้ ฉันก็ลองแทบทุกวิธีแล้วแต่มันก็ยังไม่ทำงานอยู่ดี

 

to fill * out

แปลว่ากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง(บนแบบฟอร์มหรือเอกสาร)

 

Please fill out these forms and bring them on your first day of work.

กรุณากรอกเอกสารเหล่านี้แลัวนำมาด้วยในวันแรกของการทำงานของคุณ

 

to find out   

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมา หรือรู้วิธีทำบางสิ่งบางอย่าง   

 

I just found out how to forward my email from one account to another.

ฉันเพิ่งจะรู้วิธีส่งต่ออีเมล์จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง


++++++ยังมีต่อ++++++