Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    In the Red
Home  » Effective Writing  »  In the Red
Headline : สำนวนนี้เกี่ยวข้องกับเงิน แต่คำว่า “อยู่ในสีแดง” กับ “เงิน” จะเกี่ยวกันอย่างไร มาติดตามกันได้เลยค่ะ!!
Date : 6   พฤศจิกายน   2559
View : 656
By GGUN
  


In the Red
สวัสดีค่ะ ในภาษาอังกฤษนั้นมีสำนวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับสีเลยนะคะ

แต่วันนี้ English for You จะมานำเสนอสำนวน “In the red”

ซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับสีแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกด้วย

จะเกี่ยวกันอย่างไรไปดูกันได้เลยค่ะ ^^

 

สำนวน “In the red” มีความหมายว่า เป็นหนี้สิน เงินติดลบ หรือขาดทุน

 

When Moss was in the red, he almost had to sell the house.

ตอนที่มอสเป็นหนี้ เขาเกือบต้องขายบ้านตัวเองเพื่อใช้หนี้

 

It seems like Mark’s company is making a lot of money,

but it turns out they are in the red.

ดูเหมือนว่าบริษัทของมาร์คนั่นจะทำเงินได้เยอะ

แต่กลายเป็นว่า บริษัทของเขาขาดทุนซะอย่างนั้น

 สำนวน “In the red” นี้มาจากการทำบัญชีรายงานตัวเลขขาดทุนกำไร

เมื่อใดที่ตัวเลขสีแดงปรากฏ ก็จะรู้ทันทีว่าขาดทุนแล้ว

ซึ่งจะตรงข้ามกับ “In the black” เพราะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในตัวอักษรสีดำ

นั่นหมายความว่า ตัวเลขนั้นคือจำนวนที่ได้ หรือ ผลกำไร นั่นเองค่ะ

 

สำนวน “In the black” จึงหมายถึง มีรายได้ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย หรือ มีกำไร

 

Sally moved the company in the black.

แซลลี่เป็นคนทำให้บริษัทได้รับผลกำไร

 

Our business is in the black this month.

Do you think its a great chance to expand our business?

ธุรกิจของเราได้รับผลกำไรในเดือนนี้

คุณคิดว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่จะขยายกิจการของเราหรือไม่