เกี่ยวกับ EOL
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด
___

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาคิดค้นระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.EngTest.net รายแรกในประเทศไทย เราได้ทำการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทาง Internet ( E-Testing ) เพื่อให้ บริการการทดสอบและเชื่อมโยงกับ บทเรียนภาษาอังกฤษ ( Lessons ) ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง เช่น นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน รวมถึงหน่วยงานระดับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการให้บุคลากรภายใน องค์กรมีทักษะทางภาษา อังกฤษที่ดี เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ฯลฯ บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 และจดทะเบียนพาณิชย์กิจ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เลขที่ 0105548060561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 การพัฒนาระบบมากว่า 10 ปี ทำให้เราเห็นถึงความต้องการของลูกค้า และคอยพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง โดยไม่ยึดติดในการเรียนรู้เดิมๆ ที่เน้นการจดจำ แต่เน้นจากความเข้าใจ และการหาคำตอบด้วยตนเอง รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ DBD Verified ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จึงมั่นใจได้ในการทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือ กิจกรรมอื่นๆ เพราะเครื่องหมาย DBD Verified ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในนาม ของประเทศไทย และในปี 2558 เรายังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือเป็น DBD Verified ระดับ Silver ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 180 เว็บไซต์ ในไทยที่ได้รับเครื่องหมายนี้่ และ www.EngTest.net ของเราคือหนึ่งในนั้น

นอกจากรางวัล DBD Verified ระดับ Silver
เรายังได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

ทีมงานคุณภาพของเรา

ทีมงานคุณภาพของเรา ได้สร้าง EOL System จากความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตนเอง ทั้งทีมงานในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนไทยจึงเข้าใจในความต้องการที่จะ "เรียนรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้" ของคนไทยด้วยกัน

รศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
CEO

คุณพรเพ็ญ เทอดเจียรนัย Managing Director

คุณศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์ Training & Marketing Director
ทีมพัฒนาระบบ ทีมวิชาการ และทีมบริหาร...ให้คุณมั่นใจในบริการของเรา

EOL Sitemap
Home
ABOUT
- เกี่ยวกับ EOL
- ความปลอดภัยของเว็บไซต
- กว่าจะเป็น EOL
EOL system
- What is EOL
- Personal
- CORPORATE
- 1 Year Course
- GEPOT
PRODUCT / สินค้าและบริการ
- สั่งซื้อสินค้า
- วิธีการสั่งซื้อ
- การชำระเงิน
- นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
- การรับประกันสินค้า
EOL COLUMNS
- Everyday English
- Hello ASEAN
- English for Kids
- English for You
- Proverbs / Slang / Idioms
- Communicative English
- Business World
- Songs for Soul
- Trendy Movies
STANDARD TEST
- Admission
- Cu - CU-TEP
- TU - GET
- TOEFL
- TOEIC
- IELTS
CONTACT
- ติดต่อเรา
- ร่วมงานกับเรา


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2016 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Academics | Webmaster / Columnists | Mail
hit counter script