| | | | | | | |
                    

Home  »  English From News
 
Page   :     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
                 21    22    23    24    25    26    27    28    29  

     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XXIV
เค้กหนึ่งชิ้นง่ายๆสไตล์ภาษาอังกฤษ
[19-06-2018]
   Reply : 0    View : 1705  By Mr.D
  
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XXIII
ได้ตังค์ทอนไม่ครบจะบอกว่ายังไงดี
[11-06-2018]
   Reply : 0    View : 151  By Mr.D
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XXII
เห็นเพื่อนเศร้าอยากเข้าไปปลอบเราจะเริ่มด้วยการพูดว่าอะไรดี
[05-06-2018]
   Reply : 0    View : 2645  By Mr.D
  
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XXI
อยากลองสีใหม่ไซส์ใหม่จะถามว่ายังไงเรามาดูกันเลย
[26-05-2018]
   Reply : 0    View : 5849  By Mr.D
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XX
อยากรู้ว่าสถานที่มันอยู่ตรงไหนจะถามว่ายังไงเรามาดูกันเลย
[22-05-2018]
   Reply : 0    View : 8538  By Mr.D
  
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XIX
อยากลองชุดไม่รู้จะไปลองตรงไหน จะถามว่ายังไงเรามาดูกันเลย
[15-05-2018]
   Reply : 0    View : 11067  By Mr.D
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XVIII
วันนี้เรามารู้จักกับประโยคง่ายๆสำหรับใช้เวลาเราต้องการจะรู้ว่าคนอื่นๆเขาหายไปไหนกัน
[08-05-2018]
   Reply : 0    View : 8215  By Mr.D
  
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XVII
วันนี้เรามารู้จักกับประโยคง่ายๆสำหรับใช้เวลาเราต้องการจะบอกว่าเราอยากจะไปที่ไหน
[30-04-2018]
   Reply : 0    View : 9229  By Mr.D
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XVI
วันนี้เรามารู้จักกับประโยคง่ายๆสำหรับใช้เวลาเราต้องการจะถามเพื่อนว่าเขาอยากจะไปที่ไหน
[24-04-2018]
   Reply : 0    View : 3137  By Mr.D
  
     ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค Day XV
วันนี้เรามารู้จักกับประโยคง่ายๆสำหรับใช้เวลาเราต้องการบอกว่าเราต้องไปแล้วนะ
[17-04-2018]
   Reply : 0    View : 6594  By Mr.D

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script