| | | | | | | |
                    

Home  »  Effective Writing
 
Page   :     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  

     Effective Writing ตอนที่ 1
มาทำความรู้จักกับนิยามของการเขียนกันดีกว่าค่ะ!
[16-08-2017]
   Reply : 0    View : 5087  By Whitebear
  
     Congratulations!!
เวลาจะแสดงความยินดีกับใคร เราจะใช้คำไหนกันดี???
[08-05-2017]
   Reply : 0    View : 1540  By GGUN
     พิราบของคุณ !?
นกพิราบที่มีเห็นอยู่ทั่วไป มาเป็นประโยคที่ชวนสงสัย ลองมาดูกันว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกัน
[22-03-2017]
   Reply : 3    View : 850  By Ake
  
     It’s กับ Its ต่างกันอย่างไร??
ถึงแม้ว่าสองตัวนี้จะต่างกันเพียงแค่เครื่องหมายที่เพิ่มมา แต่ความหมายและการใช้กลับต่างกันโดยสิ้นเชิง!!
[21-03-2017]
   Reply : 2    View : 973  By GGUN
     Lay กับ Lie !!
คำกริยาสองคำนี้ที่แม้แต่ฝรั่งยังใช้ผิด!!!!
[06-03-2017]
   Reply : 3    View : 1025  By GGUN
  
     ไม่มีสมอง !?
มาดูคำภาษาอังกฤษที่มีคำว่า brain กันครับว่าจะมีความหมายที่แปลกแหวกแนวขนาดไหน
[22-02-2017]
   Reply : 2    View : 925  By Ake
     Last
คำว่า Last ที่หลายๆ คนคุ้นหน้าคุ้นตากัน ถูกนำมาใช้ในวลีมากมาย เรามาดูกันดีกว่าว่ามีวลีใดบ้าง
[15-02-2017]
   Reply : 2    View : 702  By Ake
  
     ความแตกต่างของ E.g. และ I.e.
E.g. และ I.e. คำย่อที่เจอบ่อย แต่ยังสับสนวิธีการใช้และความหมาย
[13-02-2017]
   Reply : 2    View : 822  By GGUN
     รูปทรงเรขาคณิตต่างๆในภาษาอังกฤษ
วันนี้เราเลยมาแนะนำคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างการใช้คำให้ดูกันค่ะ
[01-02-2017]
   Reply : 2    View : 9603  By GGUN
  
     YOLO
เพราะเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ครั้งเดียว You only live once!!!
[26-01-2017]
   Reply : 2    View : 1083  By GGUN

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script