TU - GET
Thammasat University General English Test
TU - GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test
ข้อสอบ TU-GETเป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง โดยข้อสอบ TU - GET จะประกอบไปด้วยคำถาม 3 ส่วน รวมคำถามทั้งหมด 100 ข้อ คือ
1. Grammar 25 ข้อ
2. Vocabulary 25 ข้อ
3. Reading Comprehension 50 ข้อ
โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 1,000 คะแนน
ตารางวันที่จัดสอบ
สำหรับตารางการสอบนั้น ผู้สมัครจะต้องไปเช็คในเว็บไซต์ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ http://litu.tu.ac.th
ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ TU-GET คือ 500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง
การสมัครสอบ TU-GET และกฏข้อปฏิบัติต่างๆ
1. สมัครทางออนไลน์เท่านั้น โดยต้องไปลงทะเบียนที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx โดยบุคคลทั่วไปให้ใช้รหัสบัตร ประชาชนในการสมัคร
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินออกมา และนำไปชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ห้ามชำระผ่าน ATM หรือช่องทางอื่นๆ หลังจากชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่สอบได้ และทางศูนย์สอบ จะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. จากนั้นให้ไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ, สถานที่, วันและเวลาสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
4. ในวันสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบด้วย

5. ผู้เข้าสอบจะต้องนำดินสอ 2B, ปากกา และ ยางลบมาด้วยตนเอง
6. ผู้เข้าสอบห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ
7. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และหากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องแต่งชุดนักศึกษา มาทำการสอบ
ผลการสอบ
ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบของตนเองได้ทางเว็บไซต์หลังจากวันที่สอบ 1 สัปดาห์ และทางสถาบันภาษาจะส่งรายงานผลคะแนน อย่างเป็นทางการให้ผู้สมัคร ภายหลังจากการสอบ 2 สัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเลขานุการ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น. ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 02-623-5134, 08-7972-7755, โทรสาร 0-2623-5138
Email tugetlitu@gmail.com
เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th


EOL Sitemap
Home
ABOUT
- เกี่ยวกับ EOL
- ความปลอดภัยของเว็บไซต
- กว่าจะเป็น EOL
EOL system
- What is EOL
- Personal
- CORPORATE
- 1 Year Course
- GEPOT
PRODUCT / สินค้าและบริการ
- สั่งซื้อสินค้า
- วิธีการสั่งซื้อ
- การชำระเงิน
- นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
- การรับประกันสินค้า
EOL COLUMNS
- Everyday English
- Hello ASEAN
- English for Kids
- English for You
- Proverbs / Slang / Idioms
- Communicative English
- Business World
- Songs for Soul
- Trendy Movies
STANDARD TEST
- Admission
- Cu - CU-TEP
- TU - GET
- TOEFL
- TOEIC
- IELTS
CONTACT
- ติดต่อเรา
- ร่วมงานกับเรา


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2016 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Academics | Webmaster / Columnists | Mail
hit counter script