EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : Thai cuisine 'under threat' from foreign influences
Date : 24   พฤศจิกายน   2561
View : 4201
By Zomonatto
  

 

 

ทุกวันนี้เดินไปในห้างทีไร ก็เห็นแต่ร้านอาหารฟิวชั่น!!! บางร้านก็มีอาหารฟิวชั่นไทยญี่ปุ่น บางร้านก็มีเมนูฟิวชั่นไทยญี่ปุ่นอิตาลี!! สมัยนี้เค้านิยมอาหารฟิวชั่นหลากหลายชาติไว้ในจานเดียวกันจริงๆ

แม้อาหารฟิวชั่นจะอินเทรนด์แค่ไหน เราก็ไม่ควรละเลยการอนุรักษ์อาหารไทยแท้ไว้นะคะ เพราะยังไงอาหารไทยก็มีเอกลักษณ์ที่สุดยอดอยู่แล้ว

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

Thai cuisine 'under threat' from foreign influences

อาหารไทย 'ภายใต้การคุกคาม' จากอิทธิพลต่างประเทศ

 

Pasta Spaghetti stir fry with Tom Yum Kung sauce

พาสต้าสปาเก็ตตี้ผัดซอสต้มยำกุ้ง

 

The Culture Ministry has pledged to investigate ways to preserve authentic Thai cuisine from the increasing influence of foreign dishes.

กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้คำมั่นที่จะตรวจสอบวิธีการอนุรักษ์อาหารไทยแท้จากอิทธิพลที่เพิ่มสูงขึ้นของอาหารต่างประเทศ

The move is a fresh attempt to work on a four-year master plan to "promote and preserve Thai food wisdom", which is to be implemented between 2020 and 2024, Culture Minister Vira Rojpojchanarat said Monday.

การขับเคลื่อนนี้เป็นความพยายามใหม่ในการทำแผนการสำคัญ ซึ่งใช้ระยะเวลา 4 ปี เพื่อ “ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาด้านอาหารไทย” ซึ่งจะบรรลุผลระหว่างปีพ.ศ.2563 และปีพ.ศ.2567 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเมื่อวันจันทร์

"Unique in its preparation with recipes handed down for generations, Thai culinary art needs better protection against foreign influences which are now changing the look and taste of certain local dishes," Mr Vira said.

“ศิลปะอาหารไทยมีลักษณะเฉพาะในการตระเตรียมสูตรปรุงอาหาร ซึ่งมอบให้คนรุ่นต่อๆมา ศิลปะอาหารไทยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันที่ดีขึ้นจากอิทธิพลต่างชาติ ซึ่งกำลังเปลี่ยนรูปลักษณ์ และรสชาติของอาหารท้องถิ่นบางอย่าง” นายวีระกล่าว

 

Thai barbecue chicken' (gai yang) served with fruit and wasabi

ไก่ย่างไทย เสริฟพร้อมกับผลไม้และวาซาบิ

 

"Though appealing to many gastronomes, fusion foods are a threat to authentic Thai cuisine if they lead to the gradual disappearance of some unique Thai foods," Mr Vira said.

“แม้ว่าอาหารฟิวชั่นจะดึงดูดความสนใจนักชิมอาหารหลายคน อาหารประเภทนี้ก็เป็นภัยคุกคามต่ออาหารไทยแท้ หากพวกมันนำไปสู่การค่อยๆหายไปของอาหารไทยบางอย่างที่มีเอกลักษณ์” นายวีระกล่าว

The minister expressed his worries after attending a meeting to set up a panel to draft a plan to preserve Thai cuisine and the country's food culture.

This plan will also fall in line with the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, initiated by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco).

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแสดงความกังวล หลังจากเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะในการร่างแผนงาน เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งอาหารไทยและวัฒนธรรมอาหารของประเทศ แผนนี้จะสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

According to its website, the 2003 convention intends to protect the "uses, representations, expressions, knowledge and techniques that communities, groups and, in some cases, individuals, recognise as an integral part of their cultural heritage".

ตามที่ระบุในเว็บไซต์ อนุสัญญาปี 2546 มีวัตถุประสงค์ที่จะปกป้อง “การใช้ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ และเทคนิคที่ชุมชน กลุ่มคน และในบางกรณี รวมถึงตัวบุคคล ยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของตน”

Domestically, the plan will also correspond with the areas of Thailand's 20-year national strategy that cover cultural heritage, Mr Vira added.

สำหรับประเทศไทย แผนนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติภายในระยะเวลา 20 ปีของประเทศไทย ในส่วนที่ครอบคลุมเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม นายวีระกล่าวเสริม

 

New Source: Bangkok Post

(https://m.bangkokpost.com/news/general/1570506?refer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com)

Photo Credit: Bangkok Post, 123RF

 

Interesting vocabularies:

 

1. investigate (verb): ตรวจสอบหาความจริง, สืบสวน

The policeman investigated the car accident closely.

ตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างใกล้ชิด

 

2. preserve (verb): รักษา, ทำให้คงอยู่, สงวน

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Matt and Ken have started a campaign to preserve Thai language among Thai teenagers.

แมตต์และเคนเริ่มรณรงค์เพื่อรักษาภาษาไทยในหมู่วัยรุ่นไทย

 

3. authentic (adjective): ของแท้, แท้จริง, น่าเชื่อถือ

This restaurant serves authentic Japanese food.

ร้านอาหารแห่งนี้ให้บริการอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ

 

4. cuisine (noun): อาหาร, ประเภทอาหาร, การครัว

Many Thai teenagers love to eat Japanese cuisine.

วัยรุ่นไทยหลายคนชอบกินอาหารญี่ปุ่น

 

5. influence (noun, verb): อิทธิพล, มีอิทธิพลต่อ, อำนาจ, ชักจูง

Annie was under the influence of alcohol when she had a car crash.

แอนนี่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเธอประสบอุบัติเหตรถชน

 

6. attempt (verb, noun): พยายาม, ความพยายาม

I have made several attempts to pass this mathematics exam.

ฉันได้พยายามหลายครั้งเพื่อที่จะสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์นี้

 

7. implement (verb): ทำให้มีผล, ทำให้บรรลุผล, จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

The English-speaking campaign in our school is to be implemented next month.

การรณรงค์การพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเราจะบรรลุผลในเดือนหน้า

ในข่าว ‘implemented’ คำนี้อยู่ในรูป passive voice (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ) ซึ่งประธานคือ ‘a four-year master plan’

 

8. unique (adjective): เป็นพิเศษ, เป็นลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์, เป็นหนึ่งเดียว

This kind of greeting is unique only in Thailand.

การทักทายประเภทนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในประเทศไทย

 

9. recipe(s) (noun): ตำรากับข้าว, วิธีปรุง, สูตรอาหาร

My grandmother has a special recipe for this pork curry.

คุณยายของฉันมีสูตรพิเศษสำหรับแกงเผ็ดหมูนี้

 

10. culinary art (noun): ศิลปะการทำอาหาร

I am really interested in taking a course of culinary art.

ฉันสนใจที่จะเข้าคอร์สศิลปะการทำอาหารจริงๆ

 

11. gastronome(s) (noun): นักกิน, นักชิมอาหาร

He is one of Japan's most famous gastronomes who will become a chef soon.

เขาเป็นหนึ่งในนักชิมอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ผู้ซึ่งจะกลายเป็นพ่อครัวเร็วๆนี้

 

12. fusion food(s) (noun): อาหารฟิวชั่น, อาหารรวมร่าง, อาหารผสม

Many Thai teenagers think that fusion foods are very appealing.

วัยรุ่นไทยหลายคนคิดว่าอาหารฟิวชั่นน่าดึงดูดความสนใจอย่างมาก

 

13. threat (noun): การคุกคาม, การขู่เข็ญ

Smoking in non-smoking areas is really a threat.

การสูบบุหรี่ในพื้นที่ปลอดบุหรี่เป็นภัยคุกคามจริงๆ

 

14. disappearance (noun): การสูญหาย, การสาบสูญ

The police have investigated his disappearance since last week.

ตำรวจได้สืบสวนการหายตัวไปของเขาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

 

15. convention (noun): ข้อตกลง, สนธิสัญญา, อนุสัญญา

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Do you know which conventions focus on the importance of cultural heritage?

คุณรู้ไหมว่าสนธิสัญญาไหนที่มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม

 

16. representation(s) (noun): ตัวแทน, การเป็นตัวแทน, สัญลักษณ์

These statues are viewed as representations of gods and goddesses.

รูปปั้นเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเทพธิดา

 

17. expression(s) (noun): การแสดงออก, การแสดงความรู้สึก

Why do you always show aggressive expressions to me?

ทำไมคุณแสดงออกอย่างก้าวร้าวกับฉันตลอดเลย?

 

18. cultural heritage (noun): มรดกทางวัฒนธรรม

Thai cultural heritage should be seriously preserved in every generation.

มรดกทางวัฒนธรรมไทยควรได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างจริงจังในทุกยุคทุกสมัย

 

19. domestically (adverb): เกี่ยวกับบ้าน, เกี่ยวกับครอบครัว, เกี่ยวกับภายในประเทศ

This movie made one hundred million baht domestically.

ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินได้หนึ่งร้ายล้านบาทภายในประเทศ

 

20. strategy (noun): ยุทธวิธี, แผนการ, กลยุทธ์

We should adopt a different strategy to deal with drug issues.

เราควรใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติด

 

Grammar:

 

1. Compound-Complex Sentences (ประโยคความผสม)

Compound sentence (ประโยคความรวม) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคอิสระตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมาเชื่อมกันด้วยคำสันธานหรือ คำเชื่อม (เช่น and, but, because, for, or, so)

Complex sentence (ประโยคความซ้อน) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก 1 ประโยคที่สมบูรณ์ (main clause หรือ independent clause) และประโยครอง หรือ อนุประโยค (subordinate clause หรือ dependent clause) ซึ่งเป็นประโยคที่มีเนื้อหาที่ใช้ขยายหรืออธิบายประโยคหลัก

ตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนก็อย่างเช่น if, as if, since, because,  that, who ,whom , which, where,  why, when เป็นต้น

ดังนั้น Compound-Complex Sentences (ประโยคความผสม) คือ ประโยคผสมระหว่างประโยคความรวมกับประโยคความซ้อน ประกอบด้วยประโยคหลักตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป และประโยครองหรืออนุประโยคอย่างน้อย 1 ประโยค

 

มาดูตัวอย่างประโยคความผสมจากข่าวด้านบนกันค่ะ

- The move is a fresh attempt to work on a four-year master plan to "promote and preserve Thai food wisdom", which is to be implemented between 2020 and 2024, Culture Minister Vira Rojpojchanarat said Monday.

ประโยคหลัก คือ The move is a fresh attempt to work on a four-year master plan to "promote and preserve Thai food wisdom" ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคความรวม เชื่อมด้วย ‘and’

ประโยครอง คือ which is to be implemented between 2020 and 2024 ซึ่งประโยคนี้เป็นอนุประโยคของประโยคความซ้อน ทำหน้าที่ขยายประโยคหลักด้านหน้า เชื่อมด้วย ‘which’ ซึ่งคือ Relative pronoun (สรรพนามเชื่อมความ)

อีกประโยคที่เป็นประโยคหลัก คือ Culture Minister Vira Rojpojchanarat said Monday ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคความเดียว มีประธาน กริยา และส่วนเติมเต็ม


2.  If-Clause/Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข)

 

ประโยคเงื่อนไขเป็นประโยคที่มีคำเชื่อม ‘if’ (ถ้า,หาก) โดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้

  

If …(If Clause).., …(Main Clause)….

หรือ 

…(Main Clause)... if …(If Clause)...


ซึ่งตัว Tense นั้นจะถูกแบ่งตามลักษณะของ Conditional Sentence อีกที โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ แต่คอลัมน์นี้ขอพูดเน้นเฉพาะรูปแบบที่ 1 (Present Possible) ซึ่งใช้กับเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้ ในปัจจุบันหรืออนาคต โดยจะมีโครงสร้างรูปประโยคดังนี้

 

If-Clause = If + Simple Present tense

 

Main Clause = Will-Future Tense / Present Simple Tense / Imperative


มาดูตัวอย่างประโยคเงื่อนไขจากข่าวกันค่ะ

- Though appealing to many gastronomes, fusion foods are a threat to authentic Thai cuisine if they lead to the gradual disappearance of some unique Thai foods

จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ใช้ Simple Present tense ทั้ง if-clause และ main clause สังเกตได้จากคำกริยา “are” และ “lead